Hijyen Belgesini kim denetler ?

  1. Sağlık Bakanlığı: Türkiye’de gıda işletmeleri, restoranlar, oteller ve benzeri işletmelerin hijyen koşullarının denetlenmesi ve hijyen belgelerinin verilmesi genellikle Sağlık Bakanlığı tarafından yapılır. Sağlık Bakanlığı, işletmelerin sağlık standartlarına ve gıda güvenliği kurallarına uygun olup olmadığını kontrol eder.
  2. İl Sağlık Müdürlükleri: İl düzeyindeki sağlık müdürlükleri, yerel düzeyde hijyen belgesi denetimlerini gerçekleştirirler. İşletmelerin hijyen koşullarını kontrol ederler ve hijyen belgesi verme yetkisine sahiptirler.
  3. Belediyeler: Belediyeler, özellikle gıda işletmeleri, kafeler, restoranlar ve benzeri yerlerin hijyen koşullarını denetlerler. Belediyeler, işletme açma ruhsatlarını ve hijyen belgelerini verme yetkisine sahiptirler.
  4. Türk Gıda Kodeksi: Türkiye’de gıda güvenliği ve hijyen standartlarını belirleyen ve düzenleyen önemli bir kaynak Türk Gıda Kodeksi’dir. İşletmeler, bu kodeksin gerekliliklerine uymak zorundadır ve denetimlerde bu standartlara göre değerlendirilirler.
  5. Özel Denetim Firmaları: Bazı işletmeler, hijyen belgesi almak için özel denetim firmalarıyla çalışabilirler. Bu firmalar, işletmeleri denetler ve uygunluk sertifikası verirler. Ancak bu sertifikalar genellikle Sağlık Bakanlığı veya ilgili sağlık otoritesi tarafından onaylanmalıdır.

Türkiye’de hijyen belgesi alma süreci ve gereksinimleri, işletmenin türüne, büyüklüğüne ve faaliyet alanına göre değişebilir. İşletmeler, ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişime geçmeli ve hijyen belgesi almak için gerekli adımları atmalıdır.

Paylaş: