HACCP Kritik Kontrol Noktaları nelerdir?

HACCP Kritik Kontrol Noktaları Nelerdir?

HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) sistemi, gıda üretim ve işleme süreçlerinde güvenliği sağlamak amacıyla kullanılan bir yaklaşımdır. Kritik Kontrol Noktaları (KKP), üretim süreçlerinde tehlikeleri kontrol altında tutmanın en kritik olduğu noktalardır. Her bir KKP, belirli bir tehlikenin önlenmesi veya kontrol altında tutulması için alınacak spesifik önlemleri içerir. KKP’ler, gıda güvenliği sağlamak için önemlidir ve sistemin temelini oluşturur.

KKP’leri Belirlerken Dikkate Alınması Gereken Faktörler

 1. Üretim Süreci: Hangi aşamada potansiyel bir tehlikenin ortaya çıkabileceğini belirlemek.
 2. Tehlikenin Ciddiyeti: Tehlikenin insan sağlığına etkisi ne kadar ciddi ise, o KKP daha önemli olabilir.
 3. Kontrol İmkânı: Tehlikenin kontrol edilebileceği ve önlenebileceği aşamaları belirlemek.
 4. Yasal ve Düzenleyici Gereksinimler: Gıda güvenliği standartlarına ve düzenlemelere uyumu sağlamak.

Genel KKP Alanları

HACCP sistemi kapsamında belirlenen KKP’ler, işletme ve üretim süreçlerine göre farklılık gösterebilir. Ancak genel olarak aşağıdaki alanlarda KKP’ler belirlenebilir:

 1. Malzeme Alımı: Gelen hammaddelerin kalitesi, temizliği ve güvenliği kontrol edilir.
 2. Pişirme veya Isıl İşlem: Gıdanın yeterince pişirilmesi veya ısıl işleme tabi tutulması için gereken sıcaklık ve süreler kontrol edilir.
 3. Soğutma ve Saklama: Gıdaların düşük sıcaklıkta saklanarak mikroorganizmaların üremesi engellenir.
 4. Mikrobiyolojik Kontrol: Üretim sürecinde gıdalardaki mikroorganizma seviyelerinin kontrol edilmesi.
 5. Kimyasal Kontrol: Kimyasal kontaminasyon riskini önlemek için gıda işleme süreçlerinin kontrolü.
 6. Fiziksel Kontrol: Yabancı cisimlerin gıda ürünlerine karışmasını engellemek için gerekli kontroller.
 7. Paketleme ve Etiketleme: Gıda ürünlerinin doğru bir şekilde paketlenmesi ve etiketlenmesi.
 8. Dağıtım ve Taşıma: Gıdaların taşıma sırasında güvenli koşullarda tutulması.

HACCP Sisteminin Önemi

HACCP sistemi, belirlenen KKP’ler etrafında tedbirler alarak güvenli gıda üretimini ve tüketimini sağlar. Bu, gıda kaynaklı hastalıkların önlenmesi ve tüketici sağlığının korunması için kritik bir adımdır. Gıda işletmeleri, HACCP sistemini uygulayarak hem yasal uyumluluğu sağlar hem de tüketici güvenini artırır.

Paylaş: